top of page

Hver måned filmes det 50-100 scoringer. Et ekspertpanel på 2-4 personer siler ut de 5 beste scoringene. Disse blir presentert for deg, slik at du kan være med å avgjøre hva som blir månedens og til slutt årets sportyfilmscoring. 

2018 - Årets

sportyfilmscoring! 

Kåringen er avsluttet