top of page

Hva skal til for at sportyfilm filmer?

Ikke så veldig mye! Men det er nødvendig å komme litt opp i høyden. Minimum må kameras bein stå i ca. 2 meters høyde. Det vil si at kamera filmer minimum ca. tre meter over bakken. Det bør heller ikke være objekter som hindrer kameras utsikt (som f.eks. søyler/stolper). I tillegg må det være plass til et kamerastativ og plass nok til å bevege seg bak det. Og det er igrunnen de eneste kravene. :) 

Ønsker du å få besøk av sportyfilm på din arena men den egner seg dårlig for filming? Om klubben  har tilgang til stillas/lift eller skaffer seg, er det en ideell plass å filme fra. Blir dette aktuelt  klikk på kontakt sportyfilm. Husk at stillas må være godt sikret. 

bottom of page